Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Aktualności

BRAND INNOVATION

Dynamika rynków, krajowego i zagranicznych, wymusza nowe rozwiązania w planowaniu, produkcji, zarządzaniu wiedzą o konsumentach oraz interakcji z nimi. Aby wyprzedzić konkurencję i zdobyć nowych klientów, trzeba reagować szybko i wyróżnić się. Proponujemy niezawodne narzędzie, dzięki któremu można zyskać trwałą przewagę konkurencyjną, czyli:... więcej

Kurs dla przyszłych menedżerów branży tekstylno...

Koalicja wiedzy na rzecz rozwoju kompetencji menedżerów przemysłu tekstylnego i odzieżowego W dziedzinie esportu, marketingu, innowacji, zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości. Konsorcjum TECLO opracowało kurs dla przyszłych menedżerów branży tekstylno-odzieżowej( masowy Otwary Kurs On-line MOOC). Kurs składa się z siedmiu modułów –... więcej

Informacje ogólne

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN zrzesza przedstawicieli branży odzieżowo-tekstylnej i jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan – organizacji reprezentującej interesy sektora prywatnego. Uprawnienia wynikające ze statusu organizacji pozwalają na aktywny udział przedstawicieli Związku w pracach nad nowelizacją przepisów prawnych, związanych integralnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstw będących członkami ZPPM Lewiatan. Poza reprezentowaniem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Rządu RP, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, celem organizacji jest również kształtowanie wizerunku branży oraz monitoring barier funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości.

  • pobierz Deklaracja przystąpienia do ZPPM Lewiatan

 

Istotnym aspektem działalności ZPPM Lewiatan jest współudział w przedsięwzięciach związanych z kształceniem kadr dla branży odzieżowo-tekstylnej. Opracowywane programy kształcenia stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców na wysoko wykwalifikowane kadry o ściśle określonych kompetencjach. Zachęcamy Państwa do wyrażenia opinii na temat aktualnych potrzeb edukacyjnych w branży – wypełnioną Ankietę edukacyjną prosimy przesłać na adres biura ZPPM Lewiatan.