Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Edukacja– Lodz OKRĄGŁY STÓŁ, ŁÓDŹ, 2 Luty 2017, ŁARR

 

1. Pani Halina Włodarczyk
+bardzo dobra kadra i baza dydaktyczna
+współpraca z przedsiębiorcami
+przedsiębiorcy zgłaszają chęć zatrudnienia absolwentów
+100 ofert dla uczniów od pracodawców (jeśli pracodawca nic nie da od siebie nie może oczekiwać, że dostanie coś od szkoły)
+zdawalność matury na poziomie 60% (norma krajowa)
+egzamin zawodowy ma dobrą zdawalność
-kiepski stan budynku nie ułatwia zachęcania młodzieży podczas dni otwartych
-projekty unijne umożliwiają zakup podstawowych maszyn tj. owerlok i stebnówka 
 -brak wsparcia Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego
-większość gimnazjalistek chce być modelkami, projektantkami (chłopcy wybierają ten kierunek ze względu na ładne koleżanki)
-pracodawcy wolą pracowników z Ukrainy
-nie mamy specjalizacji (nie kształcimy np. konstruktorów)
-absolwenci często podejmują prace poza granicami kraju
Potrzeby:
>generalny remont szkoły
Absolwenci
14 osób z czego 6 podjęło prace w zawodzie

2. Szkoła nr. 19
+Szkoła ma duże tradycje (jest jedną z najstarszych)
+od września przekształcili się w Centrum Kształcenia Zawodowego
+firmy tj. Ariadna wspierają stypendiami 
+współpracujemy z nośnikami w MPK (niewymierne efekty)
+współpraca z 40 pracodawcami
-długi okres przerwy
-brak modernizacji
-wybór szkoły jest przypadkowy (nie dostali się do innych np. logistyk)
-jedynie 400 ulotek na Targach Edukacyjnych
-zarobki absolwentów (absolwentka po 3 miesiącach pracy zarabia 1800 na rękę)
Potrzeby:
>generalny remont szkoły
>promocja w mediach
>odczarowanie w opinii publicznej zawodów związanych z włókiennictwem
Nabór:
Między 16-23 osoby (niezadawalający)

3.Szkoła Anagra
+szkoła na rynku od 17 lat (od 3 lat nabó na kierunki technik technologii odzieży/technik przemysłu mody)
-brak orientacji wśród gimnazjalistów w szkołach zawodowych
-brak wiedzy u uczniów i rodziców jak wygląda proces edukacji w szkołach zawodowych
-brak wiedzy o możliwych ścieżkach kariery po szkole o tym profilu
-wybór takiego kierunku jest podwójnie negatywny (z gimnazjum do LO, dalej sa technika i kierunki jak logistyk, potem związane z tekstyliami)
Potrzeby:
>zabezpieszenie ucznia i pracodawcy
>ubezpieczenie
Nabór:
3 lata temu 17, 2 lata temu 8 osob, obecnie 7 (pozostałe specjalizacje w szkole jak np. fryzjerstwo po 36 uczniów w klasie)

>>p. Wojciech Słaby
-Brak wsparcia w promocji przez Ministerstwo Edukacji mimo zaoferowanej pomocy

4. Szkoła dla dorosłych
+szkoła na najwyższym poziomie, nie brakuje nic jeśli chodzi o przygotowanie dydaktyczne
+kontakt z firmami przy tworzeniu scenariuszy zajęć (około 200 podmiotów)
+priorytetem jest system dualny (2 dni na terenie szkoły + 2 dni po 8 godz w firmie)
+szkoła pokazała branże w lepszym świetle
+mają chętnych
Potrzeby:
>zmiana postrzegania szkół zawodowych w Polsce (najlepiej przez szkolenie doradców zawodowych)
>ogólnopolska kampania reklamowa o szkolnictwie zawodowym jako szkolnictwie przyszłości

5. p. Wróbel, Szkoła w Pabianicach
-typowa szkoła
-kierunki włókiennicze zaczęły wymierać
-nie ma nawet pół naboru na te klasy (sytuacja utrzymuje się od kilku lat)

Doradztwo zawodowe

1. Związek Doradztwa Zawodowego
+wiele zmian
+projekty z firmą Ariadna
-młodzież potrzebuje dodatkowego bodźca (liczy się perspektywa finansowa i ciągłość pracy w tej branży)
Potrzeby:
-udział firm w spotkaniach organizowanych w szkołach

2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
-różne kierunki zainteresowań
-na siłę poszukiwane są wiążące zobowiązania
-brak konsekwencji w promocji (za wpisem do strategii nie idą działania)
Potrzeby:
>wsparcie na poziomie regionu i władz oraz promocja
>brak izb branżowych i konfederacji
Propozycje:
>zjednoczcie się! (Wy)

Uczelnie Wyższe:

1. Politechnika Łódzka, p. Monika
+widoczny postęp i zmiana na lepsze
+oferta poszerzona o interdyscyplinarne kierunki
+znaczenie włókiennictwa w innych gałęziach przemysłowych (medycyna, transport, motoryzacja, lotnictwo)
-zły wizerunek włókiennictwa (czarny PR, postrzeganie pracy jako 3 zmianowej w fabryce)
-finansowe oczekiwania absolwentów (zarobki na poziomie 20000PLN miesięcznie, laptop, telefon i samochód służbowy)
-niskie zarobki w branży (absolwenci często znajdują pracę w innych branżach)
-absolwenci szkół zawodowych nie kształcą się dalej na Politechnice
Potrzeby
>zdefiniowanie jakie pracownika potrzebuje pracodawca (jakich kompetencji miękkich, interdyscyplinarnego spojrzenia?)
Nabór:
45 osób Włókiennictwo, 60 Wzornictwo Tekstyliów
Propozycja:
>konsolidacja środowiska w ramach 70lecia Wydziału Włókiennictwa (początek czerwca) przy wsparciu i pomocy Rektora, prezentacja przedsiębiorców
>wspólna praca na rzecz odczarowania włókiennictwa

2. Akademia Sztuk Pięknych
-kształcimy designerów (licencjat-przygotowanie do pracy projektanta + magister-podstawy warsztatowe)
-sprzęt zakupiony z projektów nie może być użytkowany przez studentów
-wiedza technologiczna absolwentów jest zerowa
-brak kompetencji matematycznych
Potrzeby:
>informacje od firm jaki projektant jest poszukiwany, pracownik o jakich kompetencjach)
>scenariusz dotarcia do rodziców z informacją o ścieżce kariery możliwej po tym kierunku
>znajomość jakich narzędzi/urządzeń z perspektywy pracodawcy jest niezbędna dla studenta)
Nabór:
Jest nadwyżka, dwa kierunki licencjatu 43+43, magisterskie 40+40

Przedsiębiorcy

1. p. Wawrzyniak
+zawody jak Konstruktor, Operator KKK, Technolog są dobrze opłacane (początkowe zarobki absolwenta szkoły wyższej to netto 2200-2800)
-duży koszt pracownika (podatki, zusy)
Pytanie:
>Jakie jest satysfakcjonujące wynagrodzenie dla absolwenta technikum?

2.
-brak znajomości przez studentów nowych właściwości technicznych materiałów
-absolwenci nie znają matematyki (brak umiejętności obliczenia pola koła)
Uwaga: 70% odzieży nie jest szyta przez konstruktorów i projektantów, są to szwaczki.
Potrzeby:
>nie brakuje konstruktorów u nich jest brak kompetencji, ale największym problemem są ręce do pracy

3. p. Inżynier (żona Dyrektora Wimy)
-problem z dotarciem do młodzieży w gimnazjum
-brak spotkań z rodzicami (możemy się na takie wpraszać – nie dostajemy jednak terminów z wyprzedzeniem)
Potrzeba
>zmasowany atak na szkoły
(Uwaga p. Hanny ze szkoły zawodowej: terminy takich spotkań ustalane są na początku roku-brak komunikacji)
>wycieczki doradców zawodowych do zakładów włókienniczych i odzieżowych

4. Ariadna
-pracodawcę nie stać na zasponsorowanie indywidualnego spotu
-nie stać nas na otworzenie własnej szkoły zawodowej przy zakładzie
Potrzeby:
>potrzebujemy prostych pracowników
>pokazanie i przekonanie ze to już nie jest ten przemysł z przed lat
>w zeszłym roku potrzebowałam 5 osób ze szkół na praktyki – nikt się nie pojawił

5. Pan z brodą naprzeciwko
-każda szkoła ciągnie we własną strone
-potrzebni są projektanci
-trzeba docierać do wizji młodego człowieka
-władze zepsuły wizerunek miasta mody
Potrzeby:
>wzajemna współpraca szkół
>włókiennictwo w mediach społecznościowych, jeśli tam nas nie ma to nie będzie nas wśród młodych
>w przemyśle brak osób które łatwo można przesunąć z działu do działu
>brak osób dyspozycyjnych i uniwersalnych z podstawową wiedzą technologiczną.
>musi być jedno miejsce/zakład gdzie uczeń przejdzie szkolenie od a do z
Pomysł:
>zintegrujmy się 16 kwietnia w święto branży
>stworzenie centrum podniesienia kompetencji

6. Pan Marian – wicedyrektor centrum
-powstało prężnie działające Ministerstwo Rozwoju, a my podlegamy pod Ministerstwo Edukacji
Potrzeba:
-może trzeba zamówić kierunki?

Przedstawiciele władz lokalnych

1.Urząd p. Dyrektor Mariola
-50% spraw poruszonych na tym spotkaniu już dawno powinno być rozwiązane -dach to nie problem branży a placówki i samorządu
-przepisy prawa pozwalają szkole zatrudnić pracodawców i ekspertów z branży
-pracodawca zgodnie z prawem może włączyć się w program i jego tworzenie
-kwestie finansowania to sprawa odgórna, na szczeblu krajowym
-środków finansowych zawsze będzie brak
+rusza II perspektywa finansowa w tym duże środki na kształcenie zawodowe
Pomysł:
>pracodawcy pracujący ze szkołami powinni być odciążeni (pytanie jak? Podatkowo?)

2. Wydział edukacji Pani Barbara
-zawsze można więcej
+samorząd prowadzi 40 szkół zawodowych z czego 17 to kierunki włókiennicze
-nie można promować tylko jednego kierunku
-przy nie pełnym naborze koszt utrzymania jednego ucznia jest wyższy niż przy 100
Potrzeby
>silniejsze zaangażowanie pracodawców
>pokazanie parku technologicznego i możliwości przedsiębiorstwa
>zdefiniowanie czemu uczniowie nie przychodzą do tej branży
>koordynacja spotkań wokół branży (deklarujemy pomoc)
>umiejętne wykorzystanie doradców zawodowych

INNE

PIOT
-na poziomie samorządu ‘robimy co się da’
+ogłoszona zmiana specjalizacji
+ruszył Erasmus +, połączenie branż (projekt obejmuje edukacje sektorową od przedszkola do szkoły wyższej)
+wskazana kwota na kampanie wizerunkowe
-konkursy w tym II perspektywa są tak formułowane że my jako PIOT nie możemy startować, a pracodawca sam nie umie ich napisać przez co stają się fikcją
Pomysł:
>połączmy wszystkie spotkania, czerwiec, święto i 70lecie Politechniki
>zastanówmy się jaka jest strategia rozwoju firm

Społeczna Akademia Nauk
+ruszył kurs online w języku angielskim w ramach Erasmus+, tylko 20 miejsc, tematyka: współpraca i współtworzenie