Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Fashion Week Poland i Kreacje Mody

Początek maja to dla Łodzi kolejne wielkie święto mody - wiosenna edycja imprezy Fashion Week Poland.

Wzorując się na doświadczeniach Tygodni Mody organizowanych w innych krajach, Międzynarodowe Targi Łódzkie postanowiły wystąpić z inicjatywą stworzenia imprezy będącej z założenia dopełnieniem Fashion Week Poland, podczas której prezentowane będą oferty i możliwości produkcyjne polskich firm związanych z szeroko pojętym Przemysłem Mody. W Pawilonie Kreacje Mody (6-8 maja 2011r.) wystawiali się zatem producenci odzieży i biżuterii, uczelnie wyższe kształcące kadry projektanckie, prasa branżowa oraz związane z branżą organizacje otoczenia biznesu, w tym również Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, który prezentował swoją działalność na wspólnym stoisku z PIOT Fundacją Przemysłu i Mody.

 

Załączone zdjęcia: