Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Firmy odzieżowe wsparły XX Choinkę Rotariańska wspierały nastepujące firmy odzieżowe

Na 25-lecie Klubu Rotary Warszawa City XX Choinkę Rotariańska wspierały nastepujące firmy odzieżowe

Altex/Pfaff, Caterina,Kastor, Kossmann Fashion, Lancerto, Modesta, Potis&Verso, Vito Vergelis,

Gala Choinki Rotariańskiej – to doroczna impreza R:otary Club Warszawa City. W tym roku została połączona z obchodami 25 – lecia RC Warszawa City.

O Rotary:
Rotary jest światową organizacją humanitarną z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych.
Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną.

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:
-rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
-promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
-promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
-stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
-propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.
Klub służebny (organizacja służebna) to ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju. Oprócz Rotary kluby służebne znane w Polsce to np. Lions. Na świecie także m.in. Sertoma, Kiwanis, Zonta.