Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

II Seminarium branżowe dla producentów odzieży ochronnej, zawodowej i specjalistycznej

Firma Coats już po raz drugi zorganizowała seminarium branżowe adresowane do producentów odzieży ochronnej, zawodowej i specjalistycznej. Ideą tego rodzaju spotkań branżowych jest prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu inżynierii materiałowej, które można stosować w technologiach wytwarzania odzieży specjalistycznej, jak również zwrócenie uwagi na normy i procedury certyfikacji obowiązujące w przypadku odzieży specjalnego przeznaczenia.

Więcej informacji pod poniżej podanym adresem:
http://www.coats.pl/polska/aktualnosci/134