Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

ITMA biuletyn

Zapoznaj się z  najnowszym wydaniem Biuletynu ITMA - raport kwartalny, największej wystawy tekstylnej na świecie dla technologii produkcji.