Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

KAZACHSTAN – misja gospodarcza firm polskich do Almaty, Karagandy i Astany – możliwość refundacji kosztów.

Silesia Izba Handlowa zaprasza do udziału w misji do Kazachstanu w dniach: 8 – 15 lutego 2015. Z uwagi na aktualną sytuację w Rosji i w Ukrainie to ten właśnie kraj umożliwia firmom Polskim współpracę biznesową w Azji Centralnej oraz w całej Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej w tym w Federacji Rosyjskiej.

Istnieje możliwość uzyskania – w ramach pomocy de minimis - refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w misji. Tym samym realna kwota do uzyskania tytułem refundacji oscyluje w okolicach 35 - 45% kosztów udziału w misji.

Kazachstan:

• członek Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i główna , bezpieczna, brama do rynku Federacji Rosyjskiej i Azji Centralnej.

• wzrost pkb na poziomie 5-7% rocznie, wielkość inwestycji zagranicznych za 2013 r. – 129 mld dol. • wzmożony popyt wewnętrzny; łatwy dostęp do rynku rosyjskiego

• najwyższy – obok rosyjskiego - dochód PKB per capita spośród krajów WNP Spotkania odbędą się w trzech najważniejszych miastach: Ałmacie, Karagandzie i Astanie.

Zapraszamy firmy zainteresowane eksportem, importem oraz inwestycjami. Każda z firm – uczestników spotka się z lokalnymi firmami oraz z przedstawicielami lokalnej administracji. Dla zainteresowanych – spotkania z lokalnymi kancelariami prawnymi.

 

 

Republika Kazachstanu jest państwem Euroazjatyckim, gdyż 12% jego powierzchni leży w Europie - tereny na zachód od rzeki Emba. Pozostałe 88% leży w Azji.
Kazachstan powstał w 1991 w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego i graniczy z Chinami, Kirgistanem, Turkmenistanem, Uzbekistanem oraz Federacją Rosyjską. Kazachstan ma dostęp do Morza Kaspijskiego.

Kazachstan ma aktualnie bardzo bliskie relacje z Polską z uwagi na fakt, że mieszka tam prawie
2 milionów Polaków, wywodzących się z masowych wywózek prowadzonych przez Stalina w trakcie II wojny Światowej. Są oni teraz potencjalnym zapleczem dla Polski tym bardziej, że Kazachstan jest głównym graczem Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej zobacz: www.evrazes.com
W obecnych czasach przesilenia między Rosją a USA i EU dotyczącym Ukrainy, najlepszym sposobem na funkcjonowanie na ogromnym rynku Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej jest Kazachstan właśnie.

Ogromne zmiany, które zaszły w ostatnich latach w tym ogromnym i bogatym w gaz i ropę kraju spowodowały, że rynek wewnętrzny jest tu niezwykle chłonny. Dodatkowo bez większych problemów i barier można z tego miejsca wprowadzać towary i usługi nie tylko do Rosji ale do wszystkich krajów zrzeszonych w Euro-Azjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej.