Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

MG I MSZ chcą wspierać polską modę na zagranicznych rynkach.

MG I MSZ chcą wspierać polską modę na zagranicznych rynkach.

Pomoc finansową dla firm tej branży przewidziano w programie " Inteligentny rozwój" na lata 2014-2020.

MSZ zachęca przemysł odzieżowy, by korzystał ze wsparcia ambasad, konsulatów czy instytutów polskich

"Nie wyobrażam sobie aby branża modowa nie była dofinansowana przez najbliższe lata" - powiedziała

wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik`Tekst pochodzi z gazety "Rzeczpospolita"