Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Międzynarodowa Konferencja podsumowującą projekt PWP „Ubrani w Talent” zorganizowana przez CKZiU Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu.

12 czerwca 2015 r. w Sali Koncertowej w Sosnowcu, ul. Wawel 2 odbyła się Międzynarodowa Konferencja podsumowującą projekt PWP „Ubrani w Talent” zorganizowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu. Partnerami przedsięwzięcia byli: szkoła włoska z siedzibą w Mediolanie L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore „Marelli Dudovitch”, Politechnika Łódzka oraz Urząd Miejski w Sosnowcu.
Celem przedsięwzięcia była promocja szkolnictwa zawodowego poprzez zorganizowanie międzynarodowej konferencji, z udziałem partnera projektu, podsumowującej i prezentującej działania zrealizowane w projekcie z komponentem ponadnarodowym. Konferencji towarzyszyło podsumowanie II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży zorganizowanej przez Politechnikę Łódzką we współpracy z CKZiU jako Komitetem Głównym. Przedsięwzięcie zostało wyróżnione Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik - Rostkowskiej, Wicemarszałka Województwa Śląskiego Aleksandry Skowronek, Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera.

Uroczystego rozpoczęcia Konferencji dokonała Dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik, która przywitała licznie zgromadzonych gości z kraju oraz przedstawicieli partnera zagranicznego.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS był ważnym przedsięwzięciem realizowanym w CKZiU w Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru. Działania podejmowane w ramach jego realizacji umożliwiły uczniom oraz nauczycielom szkoły nie tylko podniesienie kompetencji ogólnych i zawodowych, ale także pozwoliły na doposażenie szkolnych pracowni zawodowych, co doskonale zobrazowały podczas Konferencji prezentacja multimedialna i sprawozdanie z projektu. Swoje działania w projekcje zaprezentował również włoski partner L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore „Marelli Dudovitch”.


Aktywnego wsparcia dla realizowanych przez CKZiU inicjatyw edukacyjnych udzieliły także współpracujące firmy i instytucje, przyczyniając się do podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, za co ich przedstawiciele zostali wyróżnieni przez władze miasta. W imieniu Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego podziękowania przekazał Zastępca Prezydenta Krzysztof Haładus.
Zwieńczeniem tych podniosłych chwil była prezentacja kolekcji odzieży Union of Colour, autorstwa uczniów i uczennic CKZiU, zaprojektowanej i wykonanej w ramach projektu Ubrani w Talent oraz kolekcji uczniów partnera projektu - szkoły włoskiej. Kolekcja ubiorów pt. Union of Colour to artystyczna wizja piętnastu młodych projektantów połączona wspólną myślą kultury polskiej i włoskiej. Jej głównym założeniem było pokazanie indywidualnej koncepcji każdego twórcy z jednoczesnym zachowaniem stylistycznej spójności.

Druga część spotkania była poświęcona podsumowaniu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. W tegorocznej II edycji wzięło udział 15 szkół z całej Polski, kształcących uczniów w zawodzie technik technologii odzieży. W zawodach I stopnia wzięło udział 230 uczniów, do zmagań okręgowych, które odbyły się w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz w Łodzi na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, zakwalifikowało się 160 osób.

Do zawodów centralnych w kwietniu br. przystąpiło 94 uczniów, którzy uzyskali najwyższe noty. Łączna liczba punktów za cześć ustną oraz pisemną uplasowała laureatów na kolejnych miejscach od 1 do 6. I miejsce zajęła Wiktoria Łakota, uczennica CKZiU Grota-Roweckiego 64 Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu. II i III miejsce zajęły Lucyna Skęczek i Martyna Lampart, uczennice Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Kolejne miejsca przypadły: Paulinie Mróz z Technikum nr 6 im. B Barbackiego w Nowym Sączu, Dominice Słowińskiej z Technikum nr 7 CKZiU Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu, Wiktorii Falbie z Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy. Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów laureatom olimpiady dokonali Dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik oraz przedstawiciele Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Marek Snycerski i doc. dr inż. Janusz Zieliński.


Licznie zgromadzeni gości mieli również okazję wysłuchać interesujących prelekcji. Pierwszą pt. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wygłosiła Hanna Gajos, krytyk mody, redaktor naczelna „Rynku Mody”. Zagadnienie Projekty UE szansą rozwoju szkolnictwa zawodowego przedstawiła Agnieszka Szopa. 
Międzynarodowej Konferencji towarzyszyła poplenerowa wystawa zdjęć wykonana w ramach projektu, podczas pleneru fotograficznego „Jesień w górach”, którą przygotowali uczestnicy - uczniowie Technikum nr 7 kształcący się w zawodzie fototechnik.