Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

PLATFORMA E-LEARNINGOWA DLA ZAWODU OBUWNIK

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w ramach realizowanego projektu “SHOES MADE IN EU: The
 
European Shoemaker” (program ERASMUS+) uruchomiła platformę e-learningową dla zawodu
obuwnik.
 
Zamieszczony na niej kurs składa się z 14 jednostek szkoleniowych, zawierających moduły odnoszące
się do poszczególnych etapów produkcji obuwia, a także quizy i ćwiczenia praktyczne, sprawdzające
poziom przyswojonej wiedzy.
 
Wszystkie materiały publikowane są na zasadach otwartego dostępu.
Link do platformy: http://chamilo.ccseducation.com/index.php
Link do strony internetowej projektu: http://shoesmadeineu.eu/
 
Relacja z konferencji podsumowującej projekt „SHOES MADE IN EU: The European Shoemaker” –
29.09.2017
http://www.pips.pl/relacja-konferencji- podsumowujacej-projekt- shoes-made- in-eu- the-european-
shoemaker/