Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

RADA ds KOMPETENCJI PRZEMYSŁ MODY I INNOWACYJNE TEKSTYLIA

RADA ds KOMPETENCJI PRZEMYSŁ MODY I INNOWACYJNE TEKSTYLIA

W dniu 13.06.2017 odbyła się w Łodzi inauguracyjna konferencja RADY ds KOMPETENCJI PRZEMYSŁ MODY I INNOWACYJNE TEKSTYLIA. 

Wzięli w niej udział przedstawiciele kilkunastu szkół przemysłu mody z całego kraju, przedsiębiorcy, uczelnie branżowe, organizacje przedsiębiorców i związków zawodowych oraz Ministerstwa Edukacji, Rozwoju i PARP i władz samorządowych.

 

 

Jednym z celów unijnego projektu Sektorowych Rad ds Kompetencji jest m.in. umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy.

 

 

Celem tej konferencji była m.in. próba odpowiedzi na 2 główne pytania, jakie stoją przed branżą, tj. jak zachęcać młodzież do nauki w szkołach średnich i wyższych oraz jak kształcić tę młodzież, aby kompetencje absolwentów były zbliżone do tych, jakich oczekują przedsiębiorcy.

 

 

Podczas konferencji 3 najlepsze szkoły w kraju pod względem naboru w r.2016 , tj. Gdańsk, Warszawa i Poznań miały możliwość zaprezentować swoje działania w zakresie zachęcania do nauki w tych szkołach. Konferencja ta była także forum wymiany doświadczeń między uczestnikami.

 

 

Ważną rolę przy naborze odgrywają władze samorządowe i Urząd Miasta w Poznaniu przedstawił bardzo ciekawą propozycję.

 

 

Ciekawą ścieżkę kariery absolwentom SPM przedstawili zarówno przedsiębiorcy jak i wyższe uczelnie.

 

 

W czasie konferencji wręczono również nagrody uczniom laureatom kolejnej Olimpiady "Textil" organizowanej przez Politechnikę Łódzką.

 

 

Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili tę konferencję i już umawiali się na następną w marcu przyszłego roku.