Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Wizyta przedsiębiorców z Mołdawii

 W dniach 12-15 kwietnia 2011r. przebywała w Polsce z wizytą biznesową grupa mołdawskich przedsiębiorców z branży odzieżowo-tekstylnej. Wizyta zorganizowana została przez firmy: KEY Value Coaching i P & V Sp. z o.o. oraz Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan i PIOT Fundację Przemysłu i Mody. Celem wizyty było nawiązanie współpracy handlowej, poznanie polskich doświadczeń w modernizacji modelu biznesowego, zaznajomienie się z pracą polskich organizacji branżowych oraz ich rolą w konsolidacji i promocji branży oraz stworzenie podstaw dla przyszłych wspólnych projektów, umów i partnerstwa biznesowego.

Częścią wizyty było zorganizowane 14 kwietnia br. w Hotelu Andel’s w Łodzi spotkanie mołdawskiej delegacji z przedstawicielami polskich firm zajmujących się wytwarzaniem oraz dystrybucją wyrobów tekstylnych i odzieżowych. Spotkanie otworzyli wspólnie: Bogusław Słaby – Prezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan i Prezes Zarządu PIOT Fundacji Przemysłu i Mody oraz Mołdawianin Pavel Scura – Prezes firmy P&V Sp. z o.o, która istnieje na polskim rynku od kilkunastu lat, a jednocześnie członek Rady Nadzorczej ZPPM Lewiatan. Obok przedsiębiorców, stronę mołdawską reprezentował również Radca Handlowy Ambasady Mołdawii w Polsce, Vasile Chitii. W dalszej części spotkania, krótką charakterystykę obecnego stanu branży oraz uwarunkowania jej dalszego rozwoju dla obu krajów przedstawili: Tadeusz Wawrzyniak – Prezes Zarządu Polskiej Izby Odzieżowo-Tekstylnej oraz Veaceslav Sterbet reprezentujący Smart Business Solution. O uwarunkowaniach organizacyjno-prawnych związanych z możliwościami rozwoju polsko-mołdawskiej współpracy biznesowej, szczególnie w regionie łódzkim, gdzie skupione jest ponad 20% firm produkujących tekstylia i odzież w Polsce, mówili: Jacek Skwierczyński – Z-ca Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dorota Kędzierska – Dyrektor Izby Celnej w Łodzi. O roli mediów elektronicznych w strategii rozwoju branży oraz o organizowanej w Łodzi kolejnej edycji Fashion Week Poland – prestiżowej imprezie modowej, dzięki której region łódzki staje się coraz lepiej znany w świecie, opowiedziała Hanna Gajos – redaktor naczelna Rynku Mody. Seminaryjną część spotkania zakończyły krótkie prezentacje mołdawskich przedsiębiorców.

Wizyta biznesowa przedsiębiorców z Republiki Mołdawii stanowiła potwierdzenie dynamicznie rozwijającej się współpracy krajów Unii z rynkiem wschodnim w branży odzieżowo-tekstylnej. O tym, że Mołdawia będąc niewielkim krajem posiada jednak swoisty potencjał, świadczy fakt, iż wiele zachodnich firm lokalizuje tam swoją produkcję. Główni partnerzy handlowi Mołdawii w UE to Niemcy i Włosi, a odzież to jeden z czterech podstawowych towarów eksportowych mołdawskiej gospodarki. Branża odzieżowo-tekstylna w Mołdawii  stanowi ok. 14% PKB.

Intencją organizatorów spotkania było spowodowanie , by również polscy producenci tkanin i odzieży zaczęli postrzegać Republikę Mołdawii jako atrakcyjnego partnera biznesowego. Deklarowane przez mołdawskich przedsiębiorców potencjalne obszary współpracy dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów (w Mołdawii tekstylia należą do grupy towarów wymienianych jako przedmiot importu), wytwarzania odzieży (oferta przerobu), jak również rozwijania sieci dystrybucji wyrobów odzieżowych produkowanych pod własną marką na rynku polskim i – docelowo – unijnym. 

Zorganizowana w kwietniu br. wizyta biznesowa przedsiębiorców z Mołdawii w naszym kraju ma swoje liczne pozytywne następstwa, m.in. w postaci nawiązanych porozumień handlowych i produkcyjnych. Przedstawiciele branży-odzieżowo tekstylnej z Mołdawii zyskali obraz funkcjonowania analogicznej branży w Polsce, zarówno poprzez pryzmat działania instytucji otoczenia biznesu, wspierających i konsolidujących przedsiębiorców, jak i poprzez bezpośrednią wymianę doświadczeń podczas spotkania w Łodzi oraz w czasie wizyty w firmie P&V Sp. z o.o. Na ile wrażenia mołdawskich przedsiębiorców były pozytywne świadczy fakt, iż w końcu maja br. w firmie P&V Sp. z o.o. gościł prezydent Republiki Mołdawii, Marian Lupu. Działalność Prezesa Pavla Scury jest potwierdzeniem, że mołdawska przedsiębiorczość może odnosić sukcesy również na rynkach zagranicznych. Z kolei na sierpień 2011r. planowana jest wizyta w Mołdawii polskich przedsiębiorców reprezentujących branżę odzieżowo-tekstylną.

 

 

Załączone zdjęcia: