Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Działalność

Komunikaty dla członków ZPPM Lewiatan:

Członkowie Związku, którzy dotychczas nie uaktualnili deklaracji członkowskich w formie elektronicznej proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie danych; kontakt mailowy lewiatan.odziez@prywatni.com.pl

• Członków Związku, którzy są producentami odzieży prosimy o wypełnienie Ankiety dot. potrzeb kadrowych (dostępna na stronie głównej), zaś pozostałych członków - o zachęcanie innych producentów do wypełniania tych ankiet. Notatka ze spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu ZPPM Lewiatan W dniu 10.01.2013 odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu ZPPM Lewiatan. Głównym tematem spotkania było przygotowanie planu działania Związku na rok 2013. Dokonano podsumowania aktualnej sytuacji w branży odzieżowo-tekstylnej. Uczestnicy spotkania wyrazili pogląd, że będzie to trudny rok dla branży, nie wykluczali dalszej likwidacji przedsiębiorstw, jednak większość obecnych pozytywnie oceniła szanse swoich firm na rynku w roku 2013. W roku 2013 ZPPM Lewiatan będzie kontynuował realizację zadań z roku poprzedniego skupiających się wokół poprawy wizerunku branży, edukacji a także rozwoju struktur związkowych. Realizacja tych zadań będzie wspierana przez uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego. W ramach ZT planowane jest powołanie Zespołu ds. Edukacji, któremu będzie przewodniczył przedstawiciel ZPPM Lewiatan. Jednym z pierwszych tematów dotyczących edukacji, jakie Związek planuje podjąć w bieżącym roku, będą rozmowy z MEN w sprawie uruchomienia kierunku kształcenia Technik Przemysłu Mody. W celu bardziej efektywnej realizacji zaplanowanych działań, w ramach ZPPM Lewiatan powołane zostały Zespoły Robocze, dedykowane poszczególnym obszarom aktywności: 1. Zespół ds. Wizerunku: Jacek Kłak, Wiesław Wójcik 2. Zespół ds. Edukacji: Wojciech Słaby, Jolanta Stacherek, Wiesław Wójcik 3. Zespół ds. Współpracy z Zespołem Trójstronnym ds. Przemysłu Lekkiego (w tym zamówienia publiczne): Jerzy Drygalski, Wojciech Słaby 4. Zespół ds. Członkowskich: Cezary Przybysławski, Małgorzata Strzelecka Wszystkich członków ZPPM Lewiatan zainteresowanych współpracą prosimy o zadeklarowanie udziału w pracach wybranych Zespołów. Firma Softland zwróciła się z prośbą o przyjęcie rezygnacji z członkostwa w ZPPM Lewiatan z dniem 31.12.2012. Zarząd Związku wyraził zgodę pod warunkiem zapłacenia zaległej składki.

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH
W LATACH 2014 – 2016

 

INFORMACJE OGÓLNE

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwany dalej także Związkiem, został zarejestrowany w KRS w 2000 r. roku jako Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin i od tego momentu stał się członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (aktualnie Konfederacji Lewiatan). Obecnie liczy
23 członków. Przynależność do Konfederacji Lewiatan umożliwia przedstawicielom Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan uczestnictwo w procesie legislacyjnym krajowym
i unijnym, tj. pracach komisji rządowych i parlamentarnych nad projektami wielu ustaw
i rozporządzeń. Związek przekazuje swoim członkom, środowiskom opiniotwórczym, a także politykom ocenę sytuacji gospodarczej oraz propozycje korzystnych dla sektora i całej gospodarki rozwiązań prawnych. Działania Związku skierowane są głównie na reprezentację interesów oraz poprawę warunków działania w zakresie edukacji. Równocześnie jednak przedstawiciele Związku uczestniczą w działaniach Konfederacji Lewiatan zabiegając o poprawę otoczenia gospodarczego przedsiębiorstw sektora prywatnego. Do takich działań można zaliczyć: opiniowanie prawodawstwa unijnego, kwestii branżowych i horyzontalnych, czy też działania zmierzające do uelastycznienia stosunków pracy.

Władze Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan kadencji 2014 – 2016 przedstawiały się w następujący sposób:

Zarząd:

Bogusław Słaby – Prezes Zarządu
Jacek Kłak – Wiceprezes Zarządu
Iwona Kossmann – Wiceprezes Zarządu
Cezary Przybysławski – Wiceprezes Zarządu
Wiesław Wójcik – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Stefaniuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Koniarska – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Nowicki – Członek Rady Nadzorczej
Pavel Scura – Członek Rady Nadzorczej,
Jolanta Stacherek – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Urbański – Członek Rady Nadzorczej

 

W latach 2014 – 2016 do Związku przystąpiły: PPHU Rejk SUM Poland Sp. z o.o.

Aktualna lista członków Związku przedstawia się następująco:

Acus  Maria Sobiech i Piotr Srefaniuk sp.j.
Allcomp Polska Sp. z o.o.
Altex Consulting  Andropol S.A.
Coats  Polska Sp. z o.o.
Contec Sp. z o.o.
Corpo Sp. z o.o.
Damex  Sp. zo.o.
Freudenberg -Vilene  Sp. z o. o.
Knk-Kanaka Sp. z o. o.
Kossmann Fashion Sp. z o.o.
Łuksja sp. z o. o.
Melton Sp. z o.o.
Mewa Textil-Service Sp. z o.o.
Moda Forte
NORMAN Sp. z o.o.
P&V Sp. z o.o.
P.P.H.U. Rejk
PPHU ALLES  Alicja Wojciechowska
Przedsiębiorstwo Produkcyjne JOAN Anna Grądzka Piotr Nowicki
Rondo Sp. z o.o.
SUM Poland Sp. z o.o.
Viamoda Industrial

 

SPRAWY BRANŻOWE W LATACH 2014 – 2016

Branża w UE uznawana za jedną z najbardziej innowacyjnych, gdzie Polska zajmuje 2 pozycję pod względem liczby firm i 3 pod względem liczby zatrudnionych. W 2015 r. 59% produkcji tekstyliów i 44% odzieży skierowane było na eksport i wzrost do roku 2014 wyniósł 19%. W latach 2011-2014 branża była 1 z 15, które promowały polską gospodarkę za granicą a obecnie jest 1 z 12.

Polski sektor tekstylno-odzieżowy ma ciągle znaczący udział w gospodarce kraju.

W zakładach pow.9 pracowników jest to odpowiednio ok. 41 tys. w produkcji wyrobów tekstylnych zatrudnionych w ok. 900 zakładach  i ok. 70 tys. w produkcji odzieży pracujących w ok. 3.000 zakładach. Ponadto istnieje ok. 7.500 zakładów tekstylnych i ok. 28.000 zakładów odzieżowych zatrudniających do 9 osób.

Przemysł tekstylno-odzieżowy koncentruje się głównie na obszarze województw: łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie skupionych jest ponad połowa przedsiębiorstw i 60% zatrudnionych.

Należy także pamiętać o tym, że ok. 30% firm odzieżowych szyje odzież pod własną marką i odzież korporacyjną a ok. 70% zajmuje się przerobami.

Należy zaznaczyć, że o ile w przemyśle odzieżowym tendencja jest spadkowa to w przemyśle włókienniczym obserwuje się tendencję wzrostową zarówno w liczbie zakładów jak i liczbie zatrudnionych.

Po 2 kwartałach tego roku tekstylia zanotowały wzrost sprzedaży o 17% a odzież o 10% w firmach powyżej 9 osób. Nastąpił także wzrost wynagrodzeń o 6%.

 

W okresie sprawozdawczym Związek nasz koncentrował swoje zadania wokół takich spraw jak:

- poprawa wizerunku branży,
- edukacja, szkolenia i pozyskiwanie kadr dla przedsiębiorstw;
- zamówienia publiczne,
- ale także wokół spraw bieżących , jak np. "made in".

 

Przemysł mody od kilku lat ma w Polsce nienajlepszy wizerunek, szczególnie w

regionie łódzkim, który jest centrum tego przemysłu w kraju / ponad 25%/. Konsekwencją tego jest brak chętnych do pracy w tym zawodzie, a co gorsze brak chęci u młodzieży do nauki w szkołach odzieżowych.

To jednak powoli zmienia się. Dzięki m.in. naszym staraniom nasza  branża została uznana za jedna z 12, które promują  polską gospodarkę za granicą w latach 2015 – 2017.

Promocja branży w latach 2015- 2016 odbywała się w Łodzi także  podczas takich imprez jak „Fashion Week Poland”  oraz „ Szwalnia 2016  i 2017– tylko dla profesjonalistow”, której to patronowali Marszałek Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego,  Prezydent Miasta Łodzi a także  Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Fashion Philosophy Fashion Week Poland / jej organizator firma Moda Forte jest członkiem n/Związku / jest to największe wydarzenie modowe w Polsce, które odbywało się w Łodzi 2 razy w roku i  gromadziło tysiące pasjonatów mody; cieszył się także  dużym zainteresowaniem mediów zarówno  krajowych jak izagranicznych. Szkoda, że na wiosnę odbyła się ostatnia edycja!

Nasz Związek  już od wielu lat  czyni działania zmierzające do poprawy tego wizerunku i tym samym do zachęcenia młodzieży  do nauki  zawodów w przemyśle mody.

Zmiany nie nastąpią  jednak  bez ścisłej współpracy przedsiębiorców ze szkołami odzieżowymi przy wsparciu władz lokalnych i mediów. Jest to realizowane w różnych regionach kraju i przynosi efekty. Mamy nadzieję na aktywną współpracę przedsiębiorców w rozwiązaniu tego niezwykle ważnego problemu, w szczególności poprzez udział w  organizacji praktyk czy staży.

Musimy tu uporać się także z mitami, które ciążą nad n/branżą,tj. "mit chiński" i "mit szwaczki".

Poprawa wizerunku sektora wymaga bardzo dobrej współpracy z mediami, które oczekują atrakcyjnych, nośnych informacji. W tej kadencji ta współpraca była mniej aktywna niż w poprzedniej.

Blisko współpracujemy z prasą branżową. Patronem medialnym n/Związku jest Moda Forum a partnerem teraz także portal www.fashionwear.com .

Związek nasz  promuje się na zaktualizowanej w tym roku www.prywatni.com.pl oraz od kilku miesięcy na www.facebook.com/zppmlewiatan. Apel o to, żeby wszyscy członkowie Związku aktywnie uczestniczyli w redagowaniu tych  mediów /info jak to robić zostało do Państwa wysłane/, ponieważ będzie to dodatkową promocją Państwa firmy nie był skuteczny. Tylko kilka firm korzystało z tego.

Związek nasz od lat aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach mogących pomóc w rozwiązywaniu aktualnych problemów, jakie pojawiają się także  w naszej branży jak np. koszty pracy , termin zwrotu podatku VAT, finansowanie zagranicznych imprez targowych czy problem zamówień publicznych.

Ważnym zadaniem naszej organizacji jest reprezentowanie interesów sektora tekstylnego i odzieżowego wobec władz krajowych. Związek uczestniczy w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, działającego w ramach Komisji Trójstronnej. Przewagą Zespołu nad innymi formami komunikacji jest obowiązek oficjalnej odpowiedzi i prezentacji stanowisk agend rządowych wobec zgłaszanych problemów. Związek nadal aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu.

 

Aby lepiej rozwiązywać jeden z największych problemów branży jakim jest brak wykwalifikowanych kadr z inicjatywy naszego Związku powołana została Grupa Robocza ds Edukacji Zawodowej, w której działają Bogusław Słaby i Wiesław Wójcik. Grupa ta społecznie przygotowała projekt nowych  podstaw programowych dla szkół odzieżowych oraz zaproponowała zmianę nazwy zawodu na technika przemysłu mody zamiast technika technologii odzieży a także zmniejszyła liczbę kwalifikacji z 3 do 2.

10 lipca 2015 Minister EN podpisała rozporządzenie, które weszło w życie 1.09.2015.Ma to na celu m.in. zachęcić młodzież do nauki w szkołach przemysłu mody.

W czerwcu 2016 r. Związek wspólnie z uczelnią Viamoda, która jest członkiem  n/Związku wystartował w konkursie organizowanym przez PARP na utworzenie Sektorowej Rady ds Kompetencji.27.09.2016 ogłoszono wyniki i n/Związek  razem z  Viamodą taką Radę będzie  tworzył jako 1 z 6 branż. Głównym zadaniem tej Rady będzie  rozwiązywanie jednego z największych problemów n/branży , jakim jest brak fachowców   

 

Kontakty międzynarodowe:

W czerwcu 2015 Związek nasz miał swoje stoisko na targach Texprocess we Frankfurcie w ramach stoiska narodowego / już po raz trzeci/.

W 2014 roku zwrócili się do nas organizatorzy największych na świecie targów techniczno-technologicznych dla przemysłu tekstylno-odzieżowego ITMA 2015 z propozycją współpracy jako Organizacja Wspierająca.

Przez n/stronę internetową kontaktowali się z nami przedstawiciel firm duńskich, szwedzkich czy francuskich.

Współpraca z innymi organizacjami:

Związek nasz współpracuje dość ściśle z organizacją PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego a także z Federacją NSZZ Przemysłu Lekkiego oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ponadto współpracujemy z organizacjami regionalnymi Konfederacji Lewiatan, skąd firmy odzieżowe i tekstylne stają się członkami również n/Związku.

Czego nie udało nam się zrobić to przede wszystkim znacznie powiększyć liczbę członków n/Związku. Apel Zarządu podczas ostatniego WZ o to, aby każdy z nas przyciągnął przynajmniej jednego nowego kandydata nie przyniósł efektów.

Mamy problemy z egzekwowaniem składek członkowskich. Poszukiwania innych źródeł dochodów na razie nie przyniosły widocznych efektów.

Mimo różnych trudności Zarząd i Rada n/Związku widzi szansę rozwoju tej innowacyjnej branży jaką jest przemysł mody i to nie tylko dla segmentu przerobowego/ produkcja wraca z Azji do Europy/. Na 24 miliardowym /PLN/polskim  rynku będzie coraz więcej miejsca także dla polskich producentów.

Związek nasz był inicjatorem i współorganizatorem spotkania "Okrągłego stołu" w regionie łódzkim a tematem była edukacja w przemyśle mody i innowacyjnych tekstyliach. Udział liczby absolwentów szkół przemysłu mody w regionie łódzkim w stosunku do całego kraju wynosi zaledwie 5%.

 

Bogusław Słaby

Prezes Zarządu

ZPPM Lewiatan

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W LATACH 2013 - 2014
 
Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
Informacje ogólne
 
Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwany dalej także Związkiem, został zarejestrowany w KRS w 2000 r. roku jako Polski Związek Pracodawców
Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin i od tego momentu stał się członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Obecnie liczy 31 członków. Przynależność do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan umożliwia przedstawicielom Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan uczestnictwo w procesie legislacyjnym krajowym i unijnym, tj. pracach komisji rządowych i parlamentarnych nad projektami wielu ustaw i rozporządzeń. Związek przekazuje swoim członkom, środowiskom opiniotwórczym, a także politykom ocenę sytuacji gospodarczej oraz propozycje korzystnych dla sektora i całej gospodarki rozwiązań prawnych. Działania Związku skierowane są głównie na reprezentację interesów oraz poprawę warunków działania sektora edukacji. Równocześnie jednak przedstawiciele Związku uczestniczą w działaniach Konfederacji Lewiatan zabiegając o poprawę otoczenia gospodarczego przedsiębiorstw sektora prywatnego. Do takich działań można zaliczyć: opiniowanie prawodawstwa unijnego, kwestii branżowych i horyzontalnych, czy też działania zmierzające do uelastycznienia stosunków pracy.
 
Władze Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan kadencji 2013 – 2014 przedstawiały się w następujący sposób:
 
Zarząd:
Bogusław Słaby – Prezes Zarządu,
Jerzy Drygalski - Wiceprezes Zarządu,
Jacek Kłak - Wiceprezes Zarządu,
Iwona Kossmann– Wiceprezes Zarządu,
Cezary Przybysławski– Wiceprezes Zarządu,
Wiesław Wójcik – Wiceprezes Zarządu.
 
Rada Nadzorcza:
Piotr Stefaniuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wojciech Kunikowski - Członek Rady Nadzorczej,
Pavel Scura – członek Rady Nadzorczej,
Jolanta Stacherek – Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Strzelecka - Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Urbański – Członek Rady Nadzorczej
 
Sprawy członkowskie (lata 2013-2014)
 
W latach 2013 - 2014 do Związku przystąpiły: Kossmann Fashion, Joan, Via Moda
W latach 2013-2014 z członkostwa zrezygnowały następujące firmy: Agata , Blessous, Mawa, Softland
 
 
Sprawy branżowe w latach 2014-2016
 
Szanowni Państwo,
 
Polski sektor tekstylno-odzieżowy ma ciągle znaczący udział w gospodarce kraju. W zakładach pow.9 pracowników jest to odpowiednio ok. 41 tys. w produkcji wyrobów
tekstylnych zatrudnionych w ok. 900 zakładach i ok. 70 tys. w produkcji odzieży pracujących w ok. 3.000 zakładach. Ponadto istnieje ok. 7.500 zakładów tekstylnych i ok.
29.000 zakładów odzieżowych zatrudniających do 9 osób. Przemysł tekstylno-odzieżowy koncentruje się głównie na obszarze województw: łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie skupionych jest ponad połowa przedsiębiorstw i 60% zatrudnionych. Należy także pamiętać o tym, że ok. 30% firm odzieżowych szyje odzież pod własną marką i odzież korporacyjną a ok. 70% zajmuje się przerobami. Należy zaznaczyć, że o ile w przemyśle odzieżowym tendencja jest spadkowa to w przemyśle włókienniczym obserwuje się tendencję wzrostową zarówno w liczbie zakładów jak i liczbie zatrudnionych.
W okresie sprawozdawczym Związek nasz koncentrował swoje zadania wokół takich spraw jak:
 
- poprawa wizerunku branży,
- edukacja, szkolenia i pozyskiwanie kadr dla przedsiębiorstw;
- zamówienia publiczne,
 
ale także wokół spraw bieżących, jak np.  Przemysł mody od kilku lat ma w Polsce nienajlepszy wizerunek, szczególnie w regionie łódzkim, który jest centrum tego przemysłu w kraju / ponad 25%/. Konsekwencją tego jest brak chętnych do pracy w tym zawodzie, a co gorsze brak chęci u młodzieży do nauki w szkołach odzieżowych.
 
To jednak powoli zmienia się. Dzięki m.in. naszym staraniom nasza branża została uznana za jedna z 12, które promują polską gospodarkę za granicą w latach 2015 – 2017. Promocja branży w latach 2015- 2016 odbywała się w Łodzi także podczas takich imprez jak „Fashion Week Poland” oraz „ Szwalnia 2016 i 2017– tylko dla profesjonalistow”, której to patronowali Marszałek Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Prezydent Miasta Łodzi a także Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Fashion Philosophy Fashion Week Poland / jej organizator firma Moda Forte jest członkiem n/Związku / jest to największe wydarzenie modowe w Polsce, które odbywało się w Łodzi 2 razy w roku i gromadziło tysiące pasjonatów mody; cieszył się także dużym zainteresowaniem mediów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Szkoda, że na wiosnę odbyła się ostatnia edycja! Nasz Związek już od wielu lat czyni działania zmierzające do poprawy tego wizerunku i tym samym do zachęcenia młodzieży do nauki zawodów w przemyśle mody.
 
Zmiany nie nastąpią jednak bez ścisłej współpracy przedsiębiorców ze szkołami odzieżowymi przy wsparciu władz lokalnych i mediów. Jest to realizowane w różnych
regionach kraju i przynosi efekty. Mamy nadzieję na aktywną współpracę przedsiębiorców w rozwiązaniu tego niezwykle ważnego problemu, w szczególności poprzez udział w organizacji praktyk czy staży. Musimy tu uporać się także z mitami, które ciążą nad n/branżą,tj. "mit chiński" i "mit szwaczki".
Poprawa wizerunku sektora wymaga bardzo dobrej współpracy z mediami, które oczekują atrakcyjnych, nośnych informacji. Temu celowi służyły liczne konferencje prasowe oraz specjalnie przygotowywane materiały. Ich oddźwięk mogliśmy znaleźć w prasie, radiu i audycjach tv, szczególnie biznesowych i regionalnych.
Blisko współpracujemy z prasą branżową. Patronem medialnym n/Związku jest Moda Forum a partnerami teraz także portal www.fashionwear.com oraz www.apparel.info.pl.
 
Związek nasz promuje się na zaktualizowanej w tym roku www.prywatni.com.pl oraz od kilku miesięcy na www.facebook.com/zppmlewiatan. Apeluję, żeby wszyscy członkowie Związku aktywnie uczestniczyli w redagowaniu tych mediów /info jak to robić zostało do Państwa wysłane/, ponieważ będzie to dodatkową promocją Państwa firmy. Związek nasz od lat aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach mogących pomóc w rozwiązywaniu aktualnych problemów, jakie pojawiają się także w naszej branży jak np. koszty pracy , termin zwrotu podatku VAT, finansowanie zagranicznych imprez targowych
czy problem zamówień publicznych. Ważnym zadaniem naszej organizacji jest reprezentowanie interesów sektora tekstylnego i odzieżowego wobec władz krajowych. Związek uczestniczy w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, działającego w ramach Komisji Trójstronnej. Przewagą Zespołu nad innymi formami komunikacji jest obowiązek oficjalnej odpowiedzi i prezentacji stanowisk agend rządowych wobec zgłaszanych problemów. Związek nadal
aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu. Aby lepiej rozwiązywać jeden z największych problemów branży jakim jest brak wykwalifikowanych kadr z inicjatywy naszego Związku powołana została Grupa Robocza ds Edukacji Zawodowej, w której działają Bogusław Słaby i Wiesław Wójcik. Grupa ta społecznie przygotowała projekt nowych podstaw programowych dla szkół odzieżowych oraz zaproponowała zmianę nazwy zawodu na technika przemysłu mody zamiast technika technologii odzieży a także zmniejszyła liczbę kwalifikacji z 3 do 2. 10 lipca 2015 Minister EN podpisała rozporządzenie, które weszło w życie 1.09.2015.Ma to na celu m.in. zachęcić młodzież do nauki w szkołach przemysłu mody.
 
W czerwcu 2016 r. Związek wspólnie z uczelnią Viamoda, która jest członkiem n/Związku wystartował w konkursie organizowanym przez PARP na utworzenie Sektorowej Rady ds Kompetencji.27.09.2016 ogłoszono wyniki i n/Związek razem z Viamodą taką Radę będzie tworzył jako 1 z 6 branż. Głównym zadaniem tej Rady będzie rozwiązywanie jednego z największych problemów n/branży , jakim jest brak fachowców. Ponadto Związek aktywnie uczestniczył w pracach Rady Podatkowej Konfederacji
Lewiatan, której przedstawicielem był pan Mieczysław Trzeczkowski z Andropolu. Kontakty międzynarodowe:
 
W czerwcu 2015 Związek nasz miał swoje stoisko na targach Texprocess we Frankfurcie w ramach stoiska narodowego / już po raz trzeci/. W 2014 roku zwrócili się do nas organizatorzy największych na świecie targów techniczno- technologicznych dla przemysłu tekstylno-odzieżowego ITMA 2015 z propozycją współpracy
jako Organizacja Wspierająca. Przez n/stronę internetową kontaktowali się z nami przedstawiciel firm duńskich, szwedzkich czy francuskich.
 
Współpraca z innymi organizacjami:
 
Związek nasz współpracuje dość ściśle z organizacją PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego a także z Federacją NSZZ Przemysłu Lekkiego.
Ponadto współpracujemy z organizacjami regionalnymi Konfederacji Lewiatan, skąd firmy odzieżowe i tekstylne stają się członkami również n/Związku. Czego nie udało nam się zrobić to przede wszystkim znacznie powiększyć liczbę członków n/Związku. Apel Zarządu podczas ostatniego WZ o to, aby każdy z nas przyciągnął przynajmniej jednego nowego kandydata nie przyniósł efektów. Mamy problemy z egzekwowaniem składek członkowskich. Poszukiwania innych źródeł dochodów na razie nie przyniosły widocznych efektów. Mimo różnych trudności Zarząd i Rada n/Związku widzi szansę rozwoju tej innowacyjnej branży jaką jest przemysł mody i to nie tylko dla segmentu przerobowego/ produkcja wraca z Azji do Europy/. Na 24 miliardowym /PLN/polskim rynku będzie coraz więcej miejsca także dla polskich producentów.
 
Związek nasz był inicjatorem i współorganizatorem spotkania "Okrągłego stołu" w regionie łódzkim a tematem była edukacja w przemyśle mody i innowacyjnych tekstyliach. Udział liczby absolwentów szkół przemysłu mody w regionie łódzkim w stosunku do całego kraju wynosi zaledwie 5%.
 
Bogusław Słaby
Prezes Zarządu
ZPPM Lewiatan
 

W dniu 4.12.2012 odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, w czasie którego dokonano oceny działań Związku w latach 2010-2012, które głównie koncentrowały się na 3 tematach, tj. poprawy wizerunku branży, edukacji i zamówień publicznych.  Poniżej treść sprawozdania podumowującego działalność ZPPM Lewiatan w latach 2010-2012:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN Z DZIAŁAŃ ZWIĄZKU ORAZ PKPP LEWIATAN PODJĘTYCH W LATACH 2010 – 2012

Informacje ogólne

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwany dalej także Związkiem, został zarejestrowany w KRS w 2000 r. roku jako Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin i od tego momentu stał się członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Obecnie liczy 31 członków. Przynależność do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan umożliwia przedstawicielom Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan uczestnictwo w procesie legislacyjnym krajowym i unijnym, tj. pracach komisji rządowych i parlamentarnych nad projektami wielu ustaw i rozporządzeń. Związek przekazuje swoim członkom, środowiskom opiniotwórczym, a także politykom ocenę sytuacji gospodarczej oraz propozycje korzystnych dla sektora i całej gospodarki rozwiązań prawnych. Działania Związku skierowane są głównie na reprezentację interesów oraz poprawę warunków działania sektora edukacji. Równocześnie jednak przedstawiciele Związku uczestniczą w działaniach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiegając o poprawę otoczenia gospodarczego przedsiębiorstw sektora prywatnego. Do takich działań można zaliczyć: opiniowanie prawodawstwa unijnego, kwestii branżowych i horyzontalnych, czy też działania zmierzające do uelastycznienia stosunków pracy.

Władze  Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan kadencji 2010 – 2012 przedstawiały się w następujący sposób:

 

Zarząd:

Bogusław Słaby – Prezes Zarządu,

Cezary Przybysławski  – Wiceprezes Zarządu

Iwona Kossmann - Wiceprezes Zarządu,

Milena Niebrzydowska - Wiceprezes Zarządu

Wiesław Wójcik – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

Piotr Stefaniuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Malgorzata Koniarska - Członek Rady Nadzorczej,

Pavel Scura – członek Rady Nadzorczej

Jolanta Stacherek – Członek Rady Nadzorczej,

Paweł Urbański – Członek Rady Nadzorczej

 

Sprawy członkowskie (lata 2010-2012)

W latach 2010- 2012 do Związku przystąpiły firmy: Agata, Allcomp, Blessous, Mawa, Softland, Impall, Damex, Łuksja, zaś z członkostwa zrezygnowały (lub zostały zamknięte) następujące firmy: Polcotex, Sakho.

 

Sprawy branżowe w latach 2010-2012

Polski sektor tekstylno-odzieżowy ma ciągle znaczący udział w gospodarce kraju. W zakładach pow.9 pracowników jest to odpowiednio  41 tys. w produkcji wyrobów tekstylnych /  jest to o 3,3% mniej w stosunku do września 2011/  i 84 tys. w produkcji odzieży /  to o 7,5%  mniej w stosunku do września 2011  /dane na koniec września/. Przemysł tekstylno-odzieżowy koncentruje się głównie na obszarze województw: łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie skupionych jest ponad połowa przedsiębiorstw i 60% zatrudnionych. Za okres 3 kwartałów  produkcja sprzedana odzieży była nieco niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (o 1,05%), a we  wrześniu  2012 była o  2,5 % niższa niż rok temu. W tym samym czasie (3 kwartały) produkcja sprzedana tekstyliów  wzrosła o 11%, a w porównaniu do września 2011 zmalała o 1,7%. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną to we wrześniu 2012  w grupie” Włókno, odzież, obuwie”  wzrosła ona  w stosunku do r.2011 o 12% , a za 9 miesięcy tego roku  o 10,7%. Wzrosła również rentowność w branży i tak w tekstyliach za 6 miesięcy (I-VI 2012) wskaźnik rentowności ze sprzedaży wynosi 5,2% / I-VI 2011 – 4,6%/ a w odzieży 3,7% / I-VI 2011 – 2,5%/.

 

W okresie sprawozdawczym Związek koncentrował swoje zadania wokół takich spraw jak:

- poprawa wizerunku branży,

- edukacja, szkolenia i pozyskiwanie kadr dla przedsiębiorstw;

- zamówienia publiczne.

 

Przemysł mody od kilku lat ma w Polsce nienajlepszy wizerunek, szczególnie w regionie łódzkim, który jest centrum tego przemysłu w kraju / ponad 30%/. Konsekwencją tego jest brak chętnych do pracy w tym zawodzie, a co gorsze brak chęci u młodzieży do nauki w szkołach odzieżowych.

Promocja branży w latach 2010- 2012 odbywała się w Łodzi podczas takich imprez jak „Fashion Week Poland” / w maju i październiku/ oraz „ Szwalnia 2012  i 2013– tylko dla profesjonalistow”, której to patronowali Marszałek Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Prezydent Miasta Łodzi a także  Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Podczas Szwalni 2012 promowana była nowa Marka Polskiej Gospodarki.

W związku z tymi imprezami odbywały się także konferencje prasowe w Łodzi i Warszawie, m.in. pod hasłem „Przemysł mody będzie lepiej ubierał Polaków”. Udzielano także wiele wywiadów dla mediów.

Ponadto w grudniu 2011 odbył się pokaz mody damskiej i męskiej w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie dla korpusu dyplomatycznego. Swoje wyroby prezentowały  firmy P&V i Norman- członkowie ZPPM Lewiatan, który patronował tej imprezie.

W wyniku działań promocyjnych prowadzonych przez ZPPM Lewiatan  na targach branżowych Texprocess w maju we Frankfurcie  Polska miała, obok innych krajów, stoisko narodowe.

Związek  już od wielu lat  czyni działania zmierzające do poprawy tego wizerunku i tym samym do zachęcenia młodzieży  do nauki  zawodów w przemyśle mody.

W roku 2011 kontynuowano prace nad przygotowaniem modułowego programu nauczania, który miał być zastosowany w Szkole Nowoczesnych Technologii dla dorosłych w Łodzi. W roku 2012 miał być uruchomiony nowy kierunek Technik Przemysłu Mody, który miał trwać 2 lata. Szkoła uzyskała nawet środki unijne , ale MEN nie wyraziło zgody na ten nowy kierunek i środki przepadły, a sytuacja kadrowa w tej branży staje się coraz trudniejsza. W roku 2013 należy wrócić do tematu program nauczania i wspólnie z przedsiębiorcami przystosować go do aktualnych potrzeb.

W roku 2011 w TVP 3 Łódź w ramach serii filmów dot. kształcenia ustawicznego „Szkoła życia” z inicjatywy ZPPM Lewiatan   2 odcinki poświecone były branży odzieżowo-tekstylnej. W celu promocji tego filmu, a przez ten film również branży, zorganizowano w Warszawie ogólnopolską konferencję prasową, która zgromadziła dziennikarzy telewizji, radia i prasy./

ZPPM Lewiatan proponował  na szczeblu szkoły zawodowej zasadniczej zawód : konfekcjoner/-ka przemysłu mody lub konfekcjoner/-ka tekstyliów, odzieży i skóry a na szczeblu technikum: technik przemysłu mody a później kwalifikacje, np. włókiennik, technolog odzieży, obuwnik itp. MEN nie skorzystało z n/propozycji i pozostawiło zawody bez zmian, co jest niedobrym rozwiązaniem.

Zmiany nie nastąpią  jednak  bez ścisłej współpracy przedsiębiorców ze szkołami odzieżowymi przy wsparciu władz lokalnych i mediów. Jest to realizowane w różnych regionach kraju i przynosi efekty. Mamy nadzieję na aktywną współpracę przedsiębiorców w rozwiązaniu tego niezwykle ważnego problemu, w szczególności poprzez udział w analizach programu kształcenia i organizacji praktyk.

Związek nasz w grudniu 2011 przygotował założenia do Systemu kształcenia zawodowego kadr dla branży odzieżowo-tekstylnej w województwie łódzkim i przekazał lokalnym władzom, ale do dziś pozostał bez jakiejkolwiek reakcji.

Widać już jednak pierwsze oznaki poprawy tego wizerunku. Niedawno odbyła się już 7. edycja imprezy Fashion Philosophy Fashion Week Poland. / jej organizator firma Moda Forte została członkiem n/Związku/. Jest to największe wydarzenie modowe w Polsce, które odbywa się w Łodzi 2 razy w roku i  gromadzi tysiące pasjonatów mody; cieszy się także  dużym zainteresowaniem mediów zarówno  krajowych jak i  zagranicznych.

Istotna rolę w zakresie edukacji młodzieży odgrywa FOSO /Forum Odbudowy Szkolnictwa Zawodowego /, którego pomysłodawcą jest Wiesław Wójcik, wiceprezes n/Związku. Swoim patronatem objęła te działania Minister Edukacji. W ramach projektu unijnego przeszkolono 120 nauczycieli szkół odzieżowych z całej Polski.

PKPP LEWIATAN stawia 2 nasze firmy członkowskie  ACUS i CORPO za przykłady dobrych praktyk obok Microsoft, IBM czy Vattenfall. To wielki przywilej i sukces naszego Związku. Z inicjatywy ACUS powstała prywatna szkoła VIA MODA IINDUSTRIAL.

Poprawa wizerunku sektora wymaga bardzo dobrej współpracy z mediami, które oczekują atrakcyjnych, nośnych informacji. Temu celowi służyły liczne konferencje prasowe oraz specjalnie przygotowywane materiały. Ich oddźwięk mogliśmy znaleźć w prasie, radiu i audycjach tv, szczególnie biznesowych i regionalnych. Poprawie wizerunku służyła także dyskusja z prasą branżową, podczas której osiągnęliśmy porozumienie o zasadach współdziałania. Patronem medialnym n/Związku oprócz Mody Forum jest teraz także portal www.fashionweare.com oraz www.apparel.info.pl.

Związek nasz od lat aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach mogących pomóc w rozwiązywaniu aktualnych problemów, jakie pojawiają się także  w naszej branży jak np. koszty pracy , termin zwrotu podatku VAT, finansowanie zagranicznych imprez targowych czy ostatnio problem zamówień publicznych a także zatorów płatniczych. ZPPM Lewiatan wraz z Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego występowało ponownie  do Ministra Finansów z propozycją zmian w sprawie „ulgi za złe długi”/ 60 dni zamiast 180 dni/, aby  poprawić sytuację firm w zakresie płynności finansowej, ale stanowisko MF było negatywne, co dla przedsiębiorców jest niezrozumiałe. Temat był kontynuowany w roku 2012 i być może przyniesie to pewne efekty.

Ważnym zadaniem naszej organizacji jest reprezentowanie interesów sektora tekstylnego i odzieżowego wobec władz krajowych. Związek uczestniczy w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, działającego w ramach Komisji Trójstronnej. Przewagą Zespołu nad innymi formami komunikacji jest obowiązek oficjalnej odpowiedzi i prezentacji stanowisk agend rządowych wobec zgłaszanych problemów. Związek nadal będzie aktywnie uczestniczyć w pracach Zespołu.

Ponadto Związek aktywnie uczestniczył w pracach Rady Podatkowej  PKPP Lewiatan, której przedstawicielem z był pan  Mieczysław Trzeczkowski z Andropolu.

Związek wspólnie z jej członkiem firmą P&V pomagał aktywnie przy organizacji wizyty mołdawskich przedsiębiorców z branży tekstylno-odzieżowej w Polsce a następnie zorganizował rewizytę naszych członków w Mołdawii. W czasie pobytu naszej delegacji w Kiszyniowie oprócz udziału w konferencji zostaliśmy przyjęci przez wiceministra gospodarki  a następnie przez prezydenta Mołdawii, w czym duża zasługa kolegi Pavla Scury. Firmy zainteresowane wejściem na rynek rosyjski mogą mieć ułatwienia , jeśli część produkcji wykonywałyby w Mołdawii.

Związek objął patronatem raport „Social Media Fashion” bardzo przydatny dla producentów odzieży / przygotowany przez agencję social mediową Think Kong i CheeseCat/  oraz konferencję przygotowaną przez  firmy Fast i Streamsoft n.t. zarządzania produkcją odzieży.

Czego nie udało nam się zrobić to przede wszystkim znacznie powiększyć liczbę członków n/Związku. Apel Zarządu podczas ostatniego WZ o to, aby każdy z nas przyciągnął przynajmniej jednego nowego kandydata nie przyniósł efektów. Mamy problemy z egzekwowaniem składek członkowskich. Poszukiwania innych źródeł dochodów na razie nie przyniosły widocznych efektów. Mamy szanse być partnerem w projektach edukacyjnych z Łodzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Urzędem Miasta Łodzi oraz Politechniką Łódzką. Mamy ustalenia z firmą Fast, która oferuje oprogramowanie do zarządzania produkcją odzieży, że od każdego sprzedanego  projektu do zakładów odzieżowych polecanych przez nas otrzymamy 1% prowizji.

Nie udało się kontynuować działalności Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody, którego ZPPM Lewiatan wraz z Politechniką Łódzka był współzałożycielem.

Mimo różnych trudności Zarząd i Rada Związku widzi szansę rozwoju n/branży, szczególnie w sytuacji, gdy Ministerstwo Gospodarki , dzięki m.in. naszym staraniom, uznało ją, a dokładnie jej część „ Odzież. Dodatki. Galanteria skórzana”  za jedna z 15 branż, które będą promowały polską gospodarkę zagranicą w latach 2012 – 2014.

Ponadto jest też szansa dla segmentu przerobowego, ponieważ produkcja wraca z Azji do Europy.

 

Bogusław Słaby

Prezes Zarządu ZPPM Lewiatan