Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Kontakt

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN

Biuro w Łodzi:
93-232 Łódź, ul. Lodowa 80

tel. kom. (48) 693 592 959
tel. stacjonarny (48) (42) 649 30 80
fax. (48) (42) 649 30 20

e-mail: lewiatan.odziez@prywatni.com.pl